โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา แนะนำบริการ : RMUTL NETWORK OPERATION CENTER (NOC) ระบบรับแจ้งปัญหาการใช้งานด้านไอที | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวส.มทร.ล้านนา แนะนำบริการ : RMUTL NETWORK OPERATION CENTER (NOC) ระบบรับแจ้งปัญหาการใช้งานด้านไอที

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 มิถุนายน 2565 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 4008 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ช่องทางแจ้งปัญหาการใช้งาน คลิก : https://noc.rmutl.ac.th