โลโก้เว็บไซต์ ดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตร...โครงการส่งเสริมสมรรถนะการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการเรียนการสอน (RMUTL E-Learning) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตร...โครงการส่งเสริมสมรรถนะการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการเรียนการสอน (RMUTL E-Learning)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2565 โดย ภรัญยู ใจบำรุง จำนวนผู้เข้าชม 340 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ดาวน์โหลดใบประกาศ "โครงการส่งเสริมสมรรถนะการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการเรียนการสอน (RMUTL E-Learning)" ระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2565

 

หัวข้ออบรมเชิงปฏิบัติการ

  • การใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (RMUTL E-OFFICE)
  • การใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (RMUTL MOODLE)

 

Link : Download Certificate

** คำแนะนำ ** ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถค้นหาลำดับรายชื่อใบประกาศได้จากไฟล์ "รายชื่อทำใบประกาศ.xlsx"