โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา : ขอแสดงความยินดีกับนายออมทรัพย์ อินกองงาม พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชำนาญการ  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวส.มทร.ล้านนา : ขอแสดงความยินดีกับนายออมทรัพย์ อินกองงาม พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ระดับชำนาญการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1093 คน

(313) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


Facebook Messenger icon