โลโก้เว็บไซต์ แจ้งงดการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แจ้งงดการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 3 พฤษภาคม 2565 โดย ออมทรัพย์ อินกองงาม จำนวนผู้เข้าชม 77 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ตารางการทดสอบความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) ประจำปี 2565โดยกำหนดจัดการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจำเดือนพฤภาคม 2565 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารหอสมุด มทร.ล้านนา ตามความทราบแล้วนั้น

     ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอแจ้งงดการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) ศูนย์สอบ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ รอบวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ออกไปก่อน และกำหนดจัดสอบครั้งต่อไปในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565