โลโก้เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการฯ ร่วมกัน 6 พื้นที่ ร่วมกันประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดทำแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการฯ ร่วมกัน 6 พื้นที่ ร่วมกันประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดทำแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 สิงหาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 162 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2559  เวลา 09.00 -16.30 น. ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสานสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ ข้อราชการฝ่ายงานวิทยบริการฯ รวมถึงการจัดทำแผนปฎิบัติราชการสำนักวิทยบริการฯ ร่วมกัน 6 พื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.อุดม สุธาคำ รองอธิการบดี ด้านยุทธศาตร์ฯ มทร.ล้านนา (ที่กำกับดูแลงานวิทยบริการ) เป็นประธานพิธีเปิด ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารและหัวหน้างานฝ่ายงานวิทยบริการฯ ทั้ง 6เขตพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการ ชั้น 4 อาคารวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา