โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร สวส. พร้อมด้วย บุคลากร ร่วมโครงการ ส่งเสริมวัฒนธรรม “ครัวกิ๋น  ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา” ปี ๖๕ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้บริหาร สวส. พร้อมด้วย บุคลากร ร่วมโครงการ ส่งเสริมวัฒนธรรม “ครัวกิ๋น ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา” ปี ๖๕

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 เมษายน 2565 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 195 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกอบด้วย อาจารย์ภาณุเดช ทิพย์อักษร (รองผู้อำนวยการ) ,อาจารย์ ดร.ปวียา รักนิ่ม (รองผู้อำนวยการ) ,อาจารย์นพณัฐ วรรณภีร์ (รองผู้อำนวยการ) และนางปวีณา ทองปรอน รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สวส.มทร.ล้านนา พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม “ครัวกิ๋น ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา”ประจำปี ๒๕๖๕ ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงใหม่
   โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป พิธีสักการะดำหัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย ครูบาเจ้าศรีวิชัยและพระภูมิเทพนคร และกิจกรรมในช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป กิจกรรมการแข่งขันอาหารแห่งเกียรติยศ  ลาบเมือง การแข่งขันส้มตำลีลา การแข่งขันตัดตุงปีใหม่ พิธีมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขันในแต่ละประเภท และพิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตามลำดับ

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์, พรนภัส นันตา นักศึกษาฝึกงาน กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา