โลโก้เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการฯ จับมือ Matlab Thailand จัดประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ กับบริษัทเอกชน เกี่ยวกับการใช้งาน Matlab | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการฯ จับมือ Matlab Thailand จัดประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ กับบริษัทเอกชน เกี่ยวกับการใช้งาน Matlab

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 มีนาคม 2565 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 426 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วันนี้ (๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลือโขง (ผู้อำนวยการ) พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ปวียา รักนิ่ม (รองผู้อำนวยการ) และบริษัท แอสเซนดาส ซิสเทมส์ จำกัด (ตัวแทน Matlab ThaiLand) จัดการประชุมร่วมกับ บริษัท เอมเมจิน จำกัด (Aimagin Co.,Ltd.) ผู้ผลิตด้านซอฟต์แวร์ waijung เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ด้านการใช้ โปรแกรม Matlab สำหรับการประยุกต์ใช้กับงานวิจัย หรือโครงการต่าง ๆ ด้าน Internet of Things (IoT) ร่วมกับการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ณ ชั้น 2 ห้องประชุม Meeting Room อาคารหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา และในรูปแบบระบบประชุมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams ไปยัง มทร.ล้านนา ๖ พื้นที่ 

   ได้รับเกียรติจากคุณกฤษฎา แสงเพ็ชร์ส่อง กรรมการผู้จัดการบริษัท เอมเมจิน จำกัด (Aimagin Co.,Ltd.) บรรยายเรื่อง MATLAB Solution deploy to Low-Cost Hardware by "Waijung 2 for ESP32" พร้อมการนี้ยังมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา และอาจารย์ ณรงค์ นันทกุศล เข้าร่วมประชุมอีกด้วย

   โดยการประชุมฯ ดังกล่าว มีการกำหนดกิจกรรมที่คาดว่าจะจัดขึ้นด้านเชิงปฏิบัติการใช้งาน waijung ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ สำหรับบุคคลากร มทร.ล้านนา หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือกำหนดการที่แน่ชัด ผู้รับผิดโครงการฯ จะดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : กัญญา ชัยบุญเรือง กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป สวส.มทร.ล้านนา
ที่มา : อาจารย์ ดร.ปวียา รักนิ่ม