โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ : 2022 TTT Training for ICT Academy Instructor | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ : 2022 TTT Training for ICT Academy Instructor

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 มีนาคม 2565 โดย ออมทรัพย์ อินกองงาม จำนวนผู้เข้าชม 1034 คน

(6) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัดประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมโครงการ 2022 TTT Training for ICT Academy Instructor ประจำเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2565 โดยโครงการ Huawei ICT Academy พัฒนานวัตกรรมโซลูชันความร่วมมือขององค์กรในมหาวิทยาลัยทั่วโลก 927 แห่ง ครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตร การฝึกอบรมครู และการฝึกงาน โดยอาศัยพื้นฐานจากการสั่งสมทางเทคนิคและแนวปฏิบัติในการพัฒนาผู้มีความสามารถมากกว่า 30 ปี โซลูชันครอบคลุมสามระยะคือ การพัฒนาผู้มีความสามารถ การรับรอง และการโอนย้าย หัวเว่ยทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างระบบนิเวศผู้มีความสามารถที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้กับอุตสาหกรรม ICT 

อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาบทเรียนออนไลน์ สามารถเลือกลงทะเบียนในหัวข้อที่สนใจ ประกอบด้วย