โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ : POWER ELECTRONICS Control Design , Electrification , Renewables and Battery Management 2022 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ : POWER ELECTRONICS Control Design , Electrification , Renewables and Battery Management 2022

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 มีนาคม 2565 โดย ออมทรัพย์ อินกองงาม จำนวนผู้เข้าชม 969 คน

(6) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

Electrification is everywhere.
          Learn how Automotive, Consumer Electronics and Companies use MATLAB/Simulink in Research and Development for going Electric.  
          Our presenters and guest speakers will be sharing their experiences with applying MATLAB and Simulink to their projects in various industries.


Modeling and Simulation of Battery Systems with Simulink (17 March 22 | 09:30 - 11:00 (GMT+8) | Via Zoom)

 • By Dr. Javier Gazzarri, Principal Application Engineer, MathWorks Inc.  Distributed Energy Storage System for Power Systems Frequency Support
 • Dr. Xu Yan, Assoc. Professor, Nanyang Technological University, Singapore & Chairman IEEE Power & Energy Society Singapore Chapter

Overview

          We will demonstrate how battery models and battery management systems can be developed to provide insights to support decision making during the design process.

Highlights:

 • Approaches to modelling batteries at different scales and fidelities appropriate to the task:
 • Developing battery cell models using characterisation experiments and parameter estimation
 • Scaling up battery cells to modules and packs, including thermal effects that are essential for thermal management design
 • State-of-the-art techniques for developing battery management system (BMS) algorithms:
 • State of charge and state of health estimation using nonlinear observers
 • Q & A and Discussions

Hands-On Workshop (Limited Free Slots*)
Getting Started With Power Electronics Control Design With Simulink (
29 March 22 | 14:00 - 17:00 (GMT+8) | Via Zoom)

Overview
           Don't miss our exclusive workshop to explore Power Electronics Control Design examples and their applications by our team of Application Engineers led by Ian M. Alferez. We highly recommended it if you are working on Power Electronics, Control Design, Electrification and Renewables but are New to MATLAB and Simulink.

Highlights:
In this hands-on workshop, you will learn:

 • Setup
 • Introduction to Model-Based Design
 • Various ways of modeling a DC Motor
  • Mathematical Modeling with Simulink
  • Physical Modeling with Simscape
  • Parameter Estimation
 • Control system design
 • Automatic Code Generation and deployment to Embedded Targets

For teachers, staff, staff 's RMUTL who are interested in attending the training Must proceed with registration through the system. to send information for attending the webinar according to the specified date and time

yesRegister >>  [Live Webinar 2022] Power Electronics Control Design Series (techsource-asia.com)