โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมอบรมการใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Gale Virtual Reference Library (GVRL) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมอบรมการใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Gale Virtual Reference Library (GVRL)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 สิงหาคม 2559 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 361 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา