โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ : Overview MATLAB Parallel Server | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ : Overview MATLAB Parallel Server

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 มกราคม 2565 โดย ออมทรัพย์ อินกองงาม จำนวนผู้เข้าชม 955 คน

(6) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (ออนไลน์) หัวข้อ "Overview MATLAB Parallel Server" วิทยากรโดย คุณ Wei Hong Loh - Sales Manager ในวันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 15.30- 16.30น. ผ่าน MS Teams

Parallel Computing with MATLAB and Simulink Perform large-scale computations and parallelize simulations using multicore desktops, GPUs, clusters, and clouds
Solve computationally and data intensive problems using multicore processors, GPUs, and compute clusters. You can:

Leverage all compute resources

  • Parallelize MATLAB® applications using high-level constructs
  • Use NVIDIA® GPUs directly from MATLAB
  • Run multiple Simulink® simulations in parallel
  • Prototype on the desktop and scale to clusters and clouds

ช่องทางการอบรม  >>   Join conversation (microsoft.com)