โลโก้เว็บไซต์ แจ้งงดการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) วันที่ 14 มกราคม 2565 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แจ้งงดการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) วันที่ 14 มกราคม 2565

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 มกราคม 2565 โดย ออมทรัพย์ อินกองงาม จำนวนผู้เข้าชม 140 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ตารางการทดสอบความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) ประจำปี 2565โดยกำหนดจัดการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจำเดือนมกราคม2565 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 14 มกราคม 2565ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารหอสมุด มทร.ล้านนา ตามความทราบแล้วนั้น

 

ด้วยมีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เรื่อง งดใช้อาคารและสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการสอนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 โดยทางมหาวิทยาลัยประกาศงดใช้อาคารและสถานที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เพื่อจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ในระหว่างวันที่ 8-14 มกราคม 2565 เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการและป้องการการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอแจ้งงดการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) ศูนย์สอบ มทร.ล้านนา เชียงใหม่รอบวันที่ 14 มกราคม 2565  ออกไปก่อน หากมีการเปลี่ยนแปลงสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินการแจ้งประกาศผ่านเว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ทั้งนี้สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ระหว่างการต่อสัญญาทดลองงานกับทางมหาวิทยาลัย ขอให้ติดตามข่าวประกาศจากทางกองบริหารงานบุคคล มทร.ล้านนนา