โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา ร่วมกับ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย และโครงการ Super AI Engineer Season 2 จัดสอบออนไลน์ '' Foundation AI Examination '' | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวส.มทร.ล้านนา ร่วมกับ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย และโครงการ Super AI Engineer Season 2 จัดสอบออนไลน์ '' Foundation AI Examination ''

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 16 พฤศจิกายน 2564 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 160 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ร่วมกับ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (Artificial Intelligence Association of Thailand AIAT)  และโครงการพัฒนา นวัตกร วิศวกร นักวิจัย วิสาหกิจเริ่มต้น ด้านปัญญาประดิษฐ์ (Super AI Engineer Season 2) ดำเนินการจัดการระบบสอบออนไลน์ "Foundation AI Examination” และจัดการระบบการคุมสอบผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมีผู้เข้าร่วมสอบจากทั่วประเทศ กว่า 800 คน นอกจากนี้ทาง สวส.มทร.ล้านนา ยังได้ร่วมผลิตสื่อวีดิทัศน์เกี่ยวกับคำแนะนำสำหรับผู้เข้าสอบ และกรรมการคุมสอบ อีกด้วย

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย, ดร.ปวียา รักนิ่ม