โลโก้เว็บไซต์ รศ.ดร.สมชาติ หาญวงษา (รอง อมทร.ล ฝ่ายกิจการพิเศษ) ประชุมติดตาม งานปรับปรุงอาคารวิทยบริการฯ เป็นพื้นที่ Learning space สำหรับนักศึกษา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รศ.ดร.สมชาติ หาญวงษา (รอง อมทร.ล ฝ่ายกิจการพิเศษ) ประชุมติดตาม งานปรับปรุงอาคารวิทยบริการฯ เป็นพื้นที่ Learning space สำหรับนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 ตุลาคม 2564 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 310 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วันนี้ 26 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประชุมติดตาม งานปรับปรุงอาคารวิทยบริการฯ เป็นพื้นที่ Learning space สำหรับนักศึกษา ณ ห้องประชุม Meeting room ชั้น 2 อาคารหอสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) มี ดร. ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการ สวส.มทร.ล้านนา (ประธานกรรมการ) นายวิทวัส อังค์ไพโรจน์ (กรรมการ) นางสาวอัครณี วงศ์ไชยะ ผู้อำนวยการ กองพัฒนาอาคารสถานที่ (กรรมการและเลขานุการ) ผู้ควบคุมงาน ประกอบด้วย นายเชิงชาย ปวงคำ นายอิทธิ อุทธวัง นายเข้ม อนันต์ และนางสาวเจนจิรา เย็นใจ นอกจากนี้ยังมี นางอังศุมาลิน พรหมนุชานนท์ (หัวหน้างานหอสมุด) และนายณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด (หน้าหน้ากลุ่มงานบริการการศึกษา) เข้าร่วมประชุมอีกด้วย
   โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุม ติดตามฯ ครั้งที่ 6/2564 ซึ่งรายละเอียด ประกอบด้วย การนำเสนอ Shop Drawing แสดงตำแหน่งคอนกรีตพิมพ์ลาย แนวปูกระเบื้องใต้ถุนอาคาร การขออนุมัติพิจารณา การปูกระเบื้องปูพื้นใต้ถุนอาคาร ลายคอนกรีตพิมพ์ลาย และอื่นๆ

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา, เข้ม อนันต์ กองพัฒนาอาคารสถานที่