โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ สวส.มทร.ล้านนา : วันหยุด เดือนตุลาคม 2564 วันศุกร์ ที่ 22 ตุลาคม 2564 : วันหยุดชดเชย วันปิยมหาราช (เลื่อนจากวันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศ สวส.มทร.ล้านนา : วันหยุด เดือนตุลาคม 2564 วันศุกร์ ที่ 22 ตุลาคม 2564 : วันหยุดชดเชย วันปิยมหาราช (เลื่อนจากวันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 ตุลาคม 2564 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 86 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้