โลโก้เว็บไซต์ เทปบันทึกการถ่ายทอดสด...การเสวนาหัวข้อ ''คนรุ่นใหม่กับการปรับตัวในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ'' ภายใต้โครงการสานเสวนาถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้มีประสบการณ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน มทร.ล้านนา ประจำปี ๒๕๖๔  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทปบันทึกการถ่ายทอดสด...การเสวนาหัวข้อ ''คนรุ่นใหม่กับการปรับตัวในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ'' ภายใต้โครงการสานเสวนาถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้มีประสบการณ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน มทร.ล้านนา ประจำปี ๒๕๖๔

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 กันยายน 2564 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 8942 คน

(6) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้Facebook Messenger icon