โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ : Solving Optimization Problems with MATLAB | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ : Solving Optimization Problems with MATLAB

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 กันยายน 2564 โดย ออมทรัพย์ อินกองงาม จำนวนผู้เข้าชม 841 คน

(3) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

Invite instructor, researchers, staff and students of RMUTL to attend the seminar on the topic :  Solving Optimization Problems with MATLAB

Overview

In this session, you will learn about the different tools available for optimization in MATLAB. We demonstrate how you can use Optimization Toolbox™ and Global Optimization Toolbox to solve a wide variety of optimization problems. 

Optimization-02

You will learn best practices for setting up and solving optimization problems, as well as how to speed up optimizations with parallel computing.

Topics covered include:

  • Solving linear, nonlinear, and mixed-integer optimization problems in MATLAB

  • Finding better solutions to multiple minima and non-smooth problems using global optimization

  • Using symbolic math for setting up problems and automatically calculating gradients

  • Using parallel computing to speed up optimization problems

For teachers, staff, staff 's RMUTL who are interested in attending the training Must proceed with registration through the system. to send information for attending the webinar according to the specified date and time

 

yesRegister >>  [Live Event] Solving Optimization Problems with MATLAB (techsource-asia.com)