โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ : แนะนำการใช้งานโปรแกรม MATLAB (Introduction to MATLAB) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ : แนะนำการใช้งานโปรแกรม MATLAB (Introduction to MATLAB)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 สิงหาคม 2564 โดย ออมทรัพย์ อินกองงาม จำนวนผู้เข้าชม 1241 คน

(6) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

Overview

Are you working with engineering or scientific data? Trying to develop an algorithm or model, create a report, or just gain some insights? Join us for this session where we will show how to use the high-level MATLAB language and interactive tools to solve an example problem.

Highlights

Through product demonstrations, you will learn how to:

  • Import data into MATLAB
  • Preprocess, analyze, and visualize data
  • Capture and document your work in a script
  • Create interactive scripts and applications to share with others

Please allow approximately 45 minutes to attend the presentation and Q&A session. We will be recording this webinar, so if you can't make it for the live broadcast, register and we will send you a link to watch it on-demand.

About the Presenters

Kevin Cohan earned a B.S. in Electrical and Computer Engineering from Clarkson University and an M.S. in Electrical and Computer Engineering from the University of Massachusetts, Lowell. Since 2006, he has been a technical marketing manager at MathWorks and focuses on MATLAB and other technical computing products. His earlier career includes roles as a product marketing manager at Mentor Graphics and hardware design engineer at Raytheon's Missile Systems Division.  

Heather Gorr holds a Ph.D. in Materials Science Engineering from the University of Pittsburgh and a Masters and Bachelors of Science in Physics from Penn State University. Since 2013, she has supported MATLAB users in the areas of mathematics, data science, deep learning, and application deployment. She currently acts as a Senior MATLAB Product Marketing Manager, specializing in data science, AI, and integrating MATLAB and Python code. Prior to joining MathWorks, she was a Research Fellow, focused on machine learning for prediction of fluid concentrations.

 

For teachers, staff, staff 's RMUTL who are interested in attending the training Must proceed with registration through the system. to send information for attending the webinar according to the specified date and time


Facebook Messenger icon