โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ : Hardware-Efficient Linear Algebra for Radar and 5G | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ : Hardware-Efficient Linear Algebra for Radar and 5G

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 มิถุนายน 2564 โดย ออมทรัพย์ อินกองงาม จำนวนผู้เข้าชม 1188 คน

(6) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

Invite instructor, researchers, staff and students of RMUTL to attend the seminar on the topic : Hardware-Efficient Linear Algebra for Radar and 5G

Overview

This seminar will demonstrate how to design and implement the minimum-variance distortionless-response (MVDR) adaptive beamforming algorithm on the Xilinx® Zynq UltraScale+™ RFSoC platform. By following a Model-Based Design strategy, we show how the MVDR beamformer can be articulated in MATLAB, Simulink, Fixed-Point and HDL. We further demonstrate a prototyping workflow by deploying the beamformer to the ZCU111 RFSoC evaluation board for run-time testing, debugging and visualization.

Highlights

  • Live demo – MVDR beamformer running of ZCU111 RFSoC board
  • Theory – QR vs. Cholesky Matrix Decomposition
  • Implementation – Latency/area tradeoffs

Please allow approximately 45 minutes to attend the presentation and Q&A session. We will be recording this webinar, so if you can't make it for the live broadcast, register and we will send you a link to watch it on-demand.

About the Presenters

Tom Mealey is a Senior Application Engineer at MathWorks. He supports customers in adopting Model-Based Design to accelerate the design and deployment of complex control and algorithmic applications including communications, radar, computer vision, audio, and deep learning. He is an expert on the design and implementation of applications targeting the Xilinx Zynq platform and other SoC devices. Prior to working at MathWorks, Tom worked at the Air Force Research Laboratory’s Sensors Directorate, where he was involved in projects implementing digital signal processing on FPGAs and SoCs. Tom earned his B.S. in Computer Engineering from the University of Notre Dame and his M.S. in Electrical Engineering from the University of Dayton.

Tom Bryan has been a developer at MathWorks since 1997 where he created Fixed-Point Toolbox.  He worked at Raytheon Electromagnetics Systems Division in Goleta, California from 1984 to 1996, where he worked on radar applications, and received a PhD in Electrical and Computer Engineering at University of California, Santa Barbara on a Raytheon Miccioli Scholarship.  Tom has been awarded 10 patents and is the inventor of the fi object, cast(a,'like',b) , and datatype visualization features that are used in this workshop.

 

For teachers, staff, staff 's RMUTL who are interested in attending the training Must proceed with registration through the system. to send information for attending the webinar according to the specified date and time

 

yesRegister >>Hardware-Efficient Linear Algebra for Radar and 5G - MATLAB & Simulink (mathworks.com)