โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ : การอบรมออนไลน์ ในหัวข้อ

กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ : การอบรมออนไลน์ ในหัวข้อ "Online Teaching & Auto-Grading with MATLAB ภาคบรรยายไทย"

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 13 พฤษภาคม 2564 โดย ออมทรัพย์ อินกองงาม จำนวนผู้เข้าชม 468 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรและนักศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ ในหัวข้อ "Online Teaching & Auto-Grading with MATLAB ภาคบรรยายไทย"

ตามที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ร่วมกับบริษัทแอสเซนดาสซิสเต็มส์ จำกัด ดำเนินการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Online Teaching & Auto-Grading with MATLAB ภาคบรรยายไทย" เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการใช้งานซอฟต์แวร์คำนวณและการเขียนโปรแกรม การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ การเงินและสถิติ และการทำซิมูเลชั่นของระบบ การสร้างระบบควบคุมโดยใช้โปรแกรม MATLAB โดยมีกำหนดการอบรม 2 หัวข้อประกอบด้วย

หัวข้ออบรม กลุ่มเป้าหมาย วันและเวลา
Online Teaching & Auto-Grading with MATLAB

กลุ่มผู้สอนด้าน Engineering & Science

20 พฤษภาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น.

Online Teaching & Auto-Grading with MATLAB กลุ่มผู้สอนด้าน Finance & Medical

21 พฤษภาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น.

 

ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอประชาสัมพันธ์และสำรวจรายชื่อบุคลากรในสังกัดที่มีความสนใจเข้ารับการอบรมออนไลน์ สามารถลงทะเบียนสำรวจรายชื่อ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ https://tinyurl.com/MATLABSurvey1  ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวกุลธิดา เจริญเมือง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กลุ่มงานบริการการศึกษา โทรศัพท์ 0 5392 1444 ต่อ 1624

 

โดยผู้ที่ลงทะเบียนสำรวจรายชื่อจะได้รับข้อมูลการอบรมออนไลน์ผ่าน Email ที่ลงทะเบียนไว้