โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา : ขอแสดงความห่วงใย และเป็นกำลังใจให้บุคลากร ละนักศึกษา มทร.ล้านนา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัส จึงให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวส.มทร.ล้านนา : ขอแสดงความห่วงใย และเป็นกำลังใจให้บุคลากร ละนักศึกษา มทร.ล้านนา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อลดความเสี่ยงจากการสัมผัส จึงให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 พฤษภาคม 2564 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 81 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้