โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ : หลักสูตรการอบรมออนไลน์ What's New in MATLAB to Design and Simulate Wireless Communications System | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ : หลักสูตรการอบรมออนไลน์ What's New in MATLAB to Design and Simulate Wireless Communications System

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 เมษายน 2564 โดย ออมทรัพย์ อินกองงาม จำนวนผู้เข้าชม 57 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ : หลักสูตรการอบรมออนไลน์ What's New in MATLAB to Design and simulate Wirless Communcations System"

earn how to apply the latest capabilities in MATLAB to model, simulate, test, and prototype 5G and other wireless connectivity technologies. 

These technical deep dives are custom designed for wireless engineers who are either designing communications systems and networks, developing algorithms, or testing wireless systems.

Using-in depth examples, each session will highlight specific capabilities available in MATLAB’s 2021a release. Topics covered include how to:

  • Design and verify complete 5G physical layer systems using 3GPP NR standard-compliant models
  • Develop linear RF transmitters by exploring and utilizing innovative linearization techniques  
  • Apply Deep Learning and Machine Learning networks for a range of wireless communications system applications
  • Implement, test design RF scenarios for wireless connectivity (Wi-Fi, Bluetooth and Satellite communications) systems

Who Should Attend

  • System Engineers that design wireless communications systems
  • Algorithm Engineers that develop wireless algorithms
  • Verification and Validation Engineers that verify and test wireless systems
  • Anyone interested in applying Deep Learning techniques on RF and baseband algorithms

List of Events

Date Title WebEx Online

30 Apr 2021, 17:30 GMT+8

Three Steps to Simulate RF Transceivers in MATLAB Register Now

27 May 2021, 17:30 GMT+8

Design Optimization of Miniaturized Antennas Register Now