โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ : MATLAB Update ฟังก์ชั่นการทำงาน R2021a  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ : MATLAB Update ฟังก์ชั่นการทำงาน R2021a

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 เมษายน 2564 โดย ออมทรัพย์ อินกองงาม จำนวนผู้เข้าชม 80 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ : MATLAB Update ฟังก์ชั่นการทำงาน R2021a 

ชุดโปรแกรม MathWorks ได้พัฒนาฟังก์ชั่นการคำนวณสำหรับข้อมูลขั้นสูงและการสร้างสมการฟังก์ชันของข้อมูลรองรับข้อมูลทางด้านคณิตศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ รองรับโปรแกรม การใช้งานในโปรแกรม MATLAB และ Simulink โดยมีจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นมา อาทิเช่น

  • DDS Blockset - การออกแบบและการสร้างแบบจำลองโดยใช้ DDS Application

  • Radar Toolbox - การออกแบบ จำลองระบบและทดสอบระบบ Radar systems

  • Satellite Communication Toolbox - การจำลอง วิเคราะห์ และทดสอบระบบสื่อสารดาวเทียมผ่านลิงค์ข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับฟังก์ชั่นและรูปแบบการให้บริการ R2021a ได้ที่ >>R2021a Release Highlights Video - MATLAB (mathworks.com)

อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบุคลากร สามารถใช้งานชุดโปรแกรม MATLAB ที่เว็บไซต์ https://download.rmutl.ac.th   ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ กลุ่มงานบริการการศึกษา โทรศัพท์ 0 5392 1444 ต่อ 1624