โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักวิจัยและนักศึกษา มทร.ล้านนา เข้ารับการอบรมออนไลน์ MATLAB and Simulink products Online Training | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักวิจัยและนักศึกษา มทร.ล้านนา เข้ารับการอบรมออนไลน์ MATLAB and Simulink products Online Training

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 เมษายน 2564 โดย ออมทรัพย์ อินกองงาม จำนวนผู้เข้าชม 119 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักวิจัยและนักศึกษา มทร.ล้านนา เข้ารับการอบรมออนไลน์ MATLAB and Simulink products Online Training

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักวิจัยและนักศึกษาของมทร.ล้านนา เข้ารับการอบรมออนไลน์ MATLAB and Simulink products Online Training ในกิจกรรมย่อย ต่างๆ ดังนี้

Title
Date Location
20 Apr 2021 Online via WebEx
20 Apr 2021 Online via WebEx
21 Apr 2021 Online via WebEx
22 Apr 2021 Online via WebEx
22 Apr 2021 Online via WebEx
27 Apr 2021 Online via WebEx
27 Apr 2021 Online via WebEx
29 Apr 2021 Online via WebEx
30 Apr 2021 Online via WebEx

 

สำหรับอาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ที่สนใจเข้ารับการอบรม จะต้องดำเนินการลงทะเบียนผ่านระบบ
เพื่อดำเนินการส่งข้อมูลสำหรับการเข้าสัมมนาออนไลน์  ตามวันและเวลาที่กำหนดได้

ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ กลุ่มงานบริการการศึกษา โทรศัพท์ 0 5392 1444 ต่อ 1624