โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ : หลักสูตรการอบรมออนไลน์ Power Electronics Control Design Series :  Power Conversion for Wind Energy | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ : หลักสูตรการอบรมออนไลน์ Power Electronics Control Design Series : Power Conversion for Wind Energy

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 มีนาคม 2564 โดย ออมทรัพย์ อินกองงาม จำนวนผู้เข้าชม 251 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมทร.ล้านนา เข้ารับการอบรมออนไลน์ Power Electronics Control Design Series :  Power Conversion for Wind Energy

Please join MathWorks at this upcoming seminar. You will learn how to model and control wind turbines with a focus on power conversion. Different levels of model fidelity used in the same model will allow details from studying harmonic distortion at the microsecond level to yearlong power system studies based on expected wind patterns. This seminar will use Simscape Electrical: Specialized Power Systems.

Key Highlights การอบรม

  • Simulating a Type 4 wind generator and a grid load 
  • Designing and tuning control algorithms for regulating voltage and maintaining grid synchronization using a phase-locked loop 

  • Taking advantage of WECC Simulink based controllers to support closed loop control and issues like low voltage ride through

  • Change fidelity to support switching events, average based simulations, or phasor simulations

กลุ่มเป้าหมายของการอบรม

  • Power Electronics Control Engineers

  • Electrical and Power Electronics Hardware Engineers 

กำหนดการฝึกอบรม 

  • 26 March 2021 (02:00 - 03:00 PM)

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ที่ช่องทาง

สำหรับอาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ที่สนใจเข้ารับการอบรม จะต้องดำเนินการลงทะเบียนผ่านระบบ
เพื่อดำเนินการส่งข้อมูลสำหรับการเข้าสัมมนาออนไลน์