โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ : หลักสูตรการอบรมออนไลน์ Power Electronics Control Design Series :  Developing Grid-Tied Solar Inverter Controls | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ : หลักสูตรการอบรมออนไลน์ Power Electronics Control Design Series :  Developing Grid-Tied Solar Inverter Controls

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 มีนาคม 2564 โดย ออมทรัพย์ อินกองงาม จำนวนผู้เข้าชม 193 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมทร.ล้านนา เข้ารับการอบรมออนไลน์ Power Electronics Control Design Series :  Developing Grid-Tied Solar Inverter Controls

Learn how you can design, implement, and test the controller code for a 3-phase grid-tied solar inverter using Simulink. The goal is to develop a controller that can adhere to grid codes and maintain inverter grid connection during upset conditions.

We begin by modeling the photovoltaic (PV) system, solar inverter, and grid load with Simulink and Simscape Electrical. This model is used to design and tune closed-loop and supervisory control algorithms for maximum power point tracking (MPPT), grid synchronization, and low voltage ride through (LVRT). With Embedded Coder, the control algorithms are used to generate and deploy optimized C code to a Texas Instruments C2000 Piccolo™ MCU. Finally, the implemented code is tested for a variety of emulated grid fault scenarios using a hardware-in-the-loop (HIL) simulation of the PV system, inverter, and grid load running on a Speedgoat real-time target machine using Simulink Real-Time.

Key Highlights การอบรม

  • Simulating a photovoltaic (PV) farm, a 3-phase grid-scale inverter, and grid load 
  • Designing and tuning control algorithms for regulating voltage and maintaining grid synchronization using a phase-locked loop 
  • Developing the maximum power point tracking (MPPT) algorithm to maximize PV output under varying conditions 
  • Generating C code from control algorithms and implementing them on a Texas Instruments C2000 Piccolo microcontroller 
  • Conducting hardware-in-the-loop (HIL) simulation to test code running on the microcontroller

กำหนดการฝึกอบรม 

  • 19 Mar 2021 (2.00 – 3.00 PM)

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ที่ช่องทาง

สำหรับอาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ที่สนใจเข้ารับการอบรม จะต้องดำเนินการลงทะเบียนผ่านระบบ
เพื่อดำเนินการส่งข้อมูลสำหรับการเข้าสัมมนาออนไลน์