โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ : หลักสูตรการอบรมออนไลน์ หลักสูตร  “Deep Learning and Machine Learning for Signal Processing Applications”. | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ : หลักสูตรการอบรมออนไลน์ หลักสูตร  “Deep Learning and Machine Learning for Signal Processing Applications”.

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 16 มีนาคม 2564 โดย ออมทรัพย์ อินกองงาม จำนวนผู้เข้าชม 150 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรมทร.ล้านนา เข้ารับการอบรมออนไลน์ หลักสูตร  “Deep Learning and Machine Learning for Signal Processing Applications”.

Deep Learning and Machine Learning are powerful tools for to build applications for signals and time-series data across a broad range of industries. These applications range from predictive maintenance and health monitoring to financial portfolio forecasting and advanced driver assistance systems.

In this session, through detailed examples we will showcase several techniques and apps in MATLAB to build predictive models for real-life applications. We will cover how to build your signal datasets, label your signals using apps, and preprocess the data. We will explore various feature extraction techniques that help to create robust and accurate AI models. We will also examine what are the key types of networks used for deep learning and how they are applied and how the trained models can be deployed on embedded hardware

Key Highlights การอบรม

  • Easily manage signal datasets using datastores
  • Using Signal Labeler and Signal Analyzer App for AI workflows
  • Feature extraction techniques including AutoML techniques such as wavelet scattering and time-frequency representations
  • Acceleration of training using GPUs and deployment on embedded hardware like Raspberry Pi

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ที่ช่องทาง

สำหรับอาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ที่สนใจเข้ารับการอบรม จะต้องดำเนินการลงทะเบียนผ่านระบบ
เพื่อดำเนินการส่งข้อมูลสำหรับการเข้าสัมมนาออนไลน์

MARCH EVENTS (2)