โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ : เชิญเยี่ยมชมนิทรรศการดิจิทัลจัลรูปแบบใหม่ Online Exhibition and Conference “MathWorks at embedded world 2021 DIGITAL” | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ : เชิญเยี่ยมชมนิทรรศการดิจิทัลจัลรูปแบบใหม่ Online Exhibition and Conference “MathWorks at embedded world 2021 DIGITAL”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 มีนาคม 2564 โดย ออมทรัพย์ อินกองงาม จำนวนผู้เข้าชม 117 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เชิญเยี่ยมชมนิทรรศการดิจิทัลรูปแบบใหม่ Online Exhibition and Conference “MathWorks at embedded world 2021 DIGITAL”

ชมเทคนิคการทำงาน MATLAB and Simulink toolchain ในการสนับสนุนการพัฒนาระบบอัตโนมัติในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่แนวคิดและการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ผ่านระบบออนไลน์ ภายในงานพบกับ งานสัมมนาแลกเปลี่ยนเทคนิคและการทำงานร่วมกันของโปรแกรม MathWok ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสมการคณิตศาสตร์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ MATLAB และงานสัมมนาออนไลน์ อาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนและเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการได้ระหว่างวันนี้ - วันที่ 5 มีนาคม 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์ที่    

MathWorks at embedded world 2021 DIGITAL - MATLAB & Simulink << ลงทะเบียนเข้าเยี่ยมชมและรับฟังการสัมมนาออนไลน์