โลโก้เว็บไซต์ ประกาศสวส.มทร.ล้านนา : แจ้งกำหนดการปิดปรับปรุงระบบการเรียนการสอนออนไลน์ E-Learning RMUTL (28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น. | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศสวส.มทร.ล้านนา : แจ้งกำหนดการปิดปรับปรุงระบบการเรียนการสอนออนไลน์ E-Learning RMUTL (28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น.

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดย ออมทรัพย์ อินกองงาม จำนวนผู้เข้าชม 188 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งกำหนดการปิดปรับปรุงระบบการเรียนการสอนออนไลน์ E-Learning ในเว็บไซต์ https://education.rmutl.ac.th เพื่อปรับปรุงระบบการให้บริการและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูล

ในวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น. 

 

 แจ้งเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย