โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมประชาสัมพันธ์อบรมออนไลน์ :  MATLAB and Simulink with Python (บรรยายภาษาไทย) | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์อบรมออนไลน์ : MATLAB and Simulink with Python (บรรยายภาษาไทย)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดย ออมทรัพย์ อินกองงาม จำนวนผู้เข้าชม 117 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กิจกรรมอบรม MATLAB and Simulink with Python  กิจกรรมอบรมวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 - 15.00 ผ่านช่องทาง Live via ZOOM (บรรยายภาษาไทย)

สำหรับนักพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ Python เป็นภาษาหลักในการพัฒนาโปรแรกม อาจจะพบกับปัญหาเมื่อจำเป็นต้องใช้งานร่วมกับ Application ต่างๆ เช่น Embedded Application, การสร้าง Interactive dashboard, Parallelizing Application หรือ การใช้พัฒนา Deep Learning เป็นต้น

การอบรมดังกล่าว ได้นำจุดเด่นของการนำ MATLAB เป็นแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ขั้นสูงอย่างเต็มรูปแบบ ที่จะช่วยให้ท่านสามารถนำไอเดียต่างๆ มาสร้าง Rapid prototype, Validate model หรือการผลักดัน Application ไปสู่กระบวนการ production ได้ง่ายและเร็วขึ้น

เมื่อเรานำความสามารถของ MATLAB มาใช้งานร่วมกับ Python ก็จะยิ่งทำให้ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่ง ยกตัวอย่างเช่น การนำความสามารถของ Advanced analytics ของ MATLAB libraries มาใช้งานร่วมกับ Model จาก Open Source Community อย่างเช่น Python โดย Python เองก็เป็นภาษาหนึ่งที่เหมาะสำหรับการทำ data pipeline ระหว่างระบบไอทีต่าง ๆ หรือ บนเว็ปไซด์

Key Highlights การอบรม

  • การ Call Python libraries โดยตรงจาก MATLAB
  • การ Call Python ภายใน Simulink model
  • การ Call live MATLAB session จาก Python
  • การ Package MATLAB Analytics กับ Python module

ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์  สัมมนาออนไลน์: MATLAB and Simulink with Python (บรรยายเป็นภาษาไทย) (techsource-asia.com)คำค้น : MATLAB, RMUTL, ARIT