โลโก้เว็บไซต์ แจ้งปรับเปลี่ยน..กำหนดการการจัดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(RCDL) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แจ้งปรับเปลี่ยน..กำหนดการการจัดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(RCDL) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 กุมภาพันธ์ 2564 โดย ภรัญยู ใจบำรุง จำนวนผู้เข้าชม 473 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   ตามหนังสือที่ อว.0654.07/473 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการประชาสัมพันธ์รายละเอียดการจัดการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) ประจำปี 2564 ทั้งนี้มีหนังสือที่ ด่วนที่สุด ที่ อว 0221.1/ว6 การแจ้งเวียนสำเนาวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาค รวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2564 ประกอบกับการปรับเปลี่ยนกำหนดการทดสอบตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามความทราบแล้วนั้น


   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดการจัดการทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) ประจำปี 2564 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ดูเอกสารแนบเพิ่มเติม คลิก : ดาวน์โหลดเอกสารแนบ