โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมการอบรมออนไลน์การใช้งานโปรแกรม MATLAB ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมการอบรมออนไลน์การใช้งานโปรแกรม MATLAB ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2564

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 มกราคม 2564 โดย ออมทรัพย์ อินกองงาม จำนวนผู้เข้าชม 73 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมการอบรมออนไลน์ 10 Webinars ประจำเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีรายละเอียดและกำหนดการฝึกอบรม ดังนี้

1. Introduction to Simulink for System Modeling and Simulation
    Start Date & Time: 19 Jan 2021, 16:30 GMT+7

2. 21 MATLAB Features You Need Now
    Start Date & Time: 20 Jan 2021, 16:30 GMT+7

3. Introduction to Simscape for Modeling Multidomain Physical Systems
    Start Date & Time: 21 Jan 2021, 16:30 GMT+7

4. Model-Based FPGA and ASIC Design in the Context of Functional Safety
   Start Date & Time: 22 Jan 2021, 16:00 GMT+7
5. **For Medical**Software Design for Medical Devices (SDMD)
Date: 2 Feb 2021 - 4 Feb 2021

6. Learning non-linear relationships in the cross section: a real-world application of Machine Learning to factor investing with Credit Suisse's HOLT dataset
Date: 3 Feb 2021

7. Introduction to Mapping: Import, Transform, and Display Geographical Data
Start Date & Time: 16 Feb 2021, 16:30 GMT+7

8. Lidar Processing for Autonomous Systems
Start Date & Time: 17 Feb 2021, 16:30 GMT+7

9. Modeling and Simulation of Battery Systems
Date: 18 Feb 2021

10. Developing AI Enabled Digital Health Applications
Start Date & Time: 18 Feb 2021, 16:30 GMT+7

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ได้ที่ช่องทาง   >> http://bit.ly/MATLABEveNT