โลโก้เว็บไซต์ ๑๘ มกราคม ครบรอบ ๑๖ ปี วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑๘ มกราคม ครบรอบ ๑๖ ปี วันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 มกราคม 2564 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 61 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ก้าวสู่ปีที่ ๑๖ แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
๑๘ มกราคม ๒๕๖๔
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙