โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการ การจัดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(RCDL) ประจำปี 2564 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กำหนดการ การจัดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(RCDL) ประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 23 ธันวาคม 2563 โดย ภรัญยู ใจบำรุง จำนวนผู้เข้าชม 275 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลล้านนา ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางานในองค์กร โดยมอบหมายให้ ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมาย

    ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดการจัดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (RCDL) ประจำปี 2564 สำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่มีความสนใจ  โดยสามารถลงทะเบียนและเข้ารับการทดสอบตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ตารางการจัดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ >>> คลิกที่นี่