โลโก้เว็บไซต์ ผอ.วิทยบริการฯ และหัวหน้างานเครือข่าย ร่วมงานสัมมนาฯ CDIC 2020 “The Future of Next Normal Cyber Risk and Digital Immunity | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผอ.วิทยบริการฯ และหัวหน้างานเครือข่าย ร่วมงานสัมมนาฯ CDIC 2020 “The Future of Next Normal Cyber Risk and Digital Immunity

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 พฤศจิกายน 2563 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 361 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   เมื่อวันที่ ๒๔ ถึง ๒๕ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๓๐ น. ที่ผ่านมา ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) และนายประเสริฐ เทพภาพ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ (หัวหน้างานเครือข่าย) ร่วมงานสัมมนาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ “โครงการอบรมการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์” The 19th Cyber Defense Initiative Conference (CDIC 2020) ครั้งที่ ๑๙ ภายใต้แนวคิด “The Future of Next Normal Cyber Risk and Digital Immunity" ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) บางนา กรุงเทพมหานคร
   กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมสัมมนาฯ ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ที่เกี่ยวข้องทางด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ด้านสารสนเทศระดับสูง ทางด้านระบบความปลอดภัยข้อมูลระดับสูง หรือผู้อำนวยการในสายงานไอทีและสารสนเทศ (IT Management) รวมไปถึงผู้ดูแลระบบเน็ตเวิร์คและระบบปฏิบัติการขององค์กร (Network & System Administrator) ผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT Auditor) ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer) บุคลากรในสายงานกฎหมาย (Law Enforcement) บุคลากรในสายงานกำกับดูแล (Compliance / IT Compliance) บุคลากรในสายงานบริหารความเสี่ยง (ERM / IT Risk) บุคลากรด้านไอทีของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (IT Security Practitioner) ผู้เชี่ยวชาญ บุคลากรของผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยี (Specialist, Supplier, IT Outsouring Provider) และอื่นๆ
   ซึ่งประโยชน์จากการเข้าร่วมสัมมนาฯ ครั้งนี้  ได้รับรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ด้าน Cybersecurity จากทั่วโลก ที่ผ่านการถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากผู้บริหารระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญ เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อคิดเห็นต่างๆ กับวิทยากรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างเครือข่าย (Networking) เปิดมุมมองความคิดใหม่ๆ ตลอดจนการรับรู้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์โดยผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งรับชมการสาธิตเทคนิคการเจาะระบบหลายรูปแบบ (CDIC2020 Live Show) ที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น การรู้ทันภัยคุกคามทางไซเบอร์และความเสี่ยงต่อการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเป็น "New Normal" ที่องค์กรและบุคลากรของหน่วยงาน ต้องทำความเข้าใจ เรียนรู้ร่วมกัน เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ได้เรียนรู้ทันเทคนิคภัยคุกคามใหม่ๆ ของเหล่าอาชญากรไซเบอร์ สามารถถ่ายทอดให้บุคคลากรที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักและป้องกัน ถึงพิษภัยในยุคสังคมดิจิทัล นอกจากนี้ยังได้ความรู้ สาระสำคัญของข้อกำหนดที่เป็นภาคบังคับและแนวทางจัดการ ด้านเทคนิค สำหรับดำเนินการตามระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป หรือ General Data Protection Regulation (GDPR) คือ ระเบียบในกฎหมายของสหภาพยุโรปที่ว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองข้อมูลของประชากรที่อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรปทุกคน เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่รั่วไหลโดยง่าย โดยระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปนี้ เริ่มบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา พร้อมกันทั่วโลก และเนื่องจากระเบียบการคุ้มครองทั่วไปนี้ เป็นระเบียบไม่ใช่คำสั่ง จึงไม่จำเป็นต้องให้ประเทศต่าง ๆ ร่างกฎหมายขึ้นมาใหม่ แต่จะมีผลการบังคับใช้ได้โดยตรง รวมไปถึงได้ทราบสาระสำคัญต่างๆของ พระราชบัญญัติ ๒ ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับด้านดิจิทัลโดยตรง ได้แก่ พระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ อีกด้วย

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา
ที่มา : ประเสริฐ เทพภาพ งานพัฒนาระบบเครือข่าย สวส.มทร.ล้านนา และ https://www.cdicconference.com/