โลโก้เว็บไซต์ ประกาศวันหยุดให้บริการ : 27-28 ก.ค. เนื่องในวันหยุดพิเศษ ชดเชยวันสงกรานต์ และวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศวันหยุดให้บริการ : 27-28 ก.ค. เนื่องในวันหยุดพิเศษ ชดเชยวันสงกรานต์ และวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 กรกฎาคม 2563 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 10 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศวันหยุดให้บริการ : 27-28 ก.ค. 2563 
เนื่องในวันหยุดพิเศษ ชดเชยวันสงกรานต์ และวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
และจะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันพุธที่ 29 ก.ค. 2563

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
สวส.มทร.ล้านนา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา