โลโก้เว็บไซต์ ประกาศวันหยุดให้บริการ : 6-7 ก.ค. 2563  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศวันหยุดให้บริการ : 6-7 ก.ค. 2563

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 กรกฎาคม 2563 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 28 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศวันหยุดให้บริการ : 6-7 ก.ค. 2563 
เนื่องในวันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา และวันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา และจะเปิดให้บริการตามปกติ วันพุธ ที่ 8 ก.ค.2563

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
สวส.มทร.ล้านนา 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา