โลโก้เว็บไซต์ โครงการแนะนำการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษา SMART PEOPLE (แบบออนไลน์) รหัส “63” มทร.ล้านนา 6 พื้นที่ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการแนะนำการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษา SMART PEOPLE (แบบออนไลน์) รหัส “63” มทร.ล้านนา 6 พื้นที่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 มิถุนายน 2563 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 76 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา