โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา : ขานรับ...นโยบายมหาวิทยาลัยฯ ปรับตัวสู้วิกฤติ COVID-19 ปรับระบบการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สวส.มทร.ล้านนา : ขานรับ...นโยบายมหาวิทยาลัยฯ ปรับตัวสู้วิกฤติ COVID-19 ปรับระบบการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 21 มีนาคม 2563 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 221 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา