โลโก้เว็บไซต์ เทปบันทึก : การใช้บริการโปรแกรมTurnitin สำหรับอาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษา มทร.ล้านนา | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทปบันทึก : การใช้บริการโปรแกรมTurnitin สำหรับอาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษา มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 มีนาคม 2563 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1066 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้