โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร วิทยบริการฯ ร่วม...อัพเดทนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่กับเอปสัน | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากร วิทยบริการฯ ร่วม...อัพเดทนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่กับเอปสัน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 กุมภาพันธ์ 2563 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 105 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา บุคลากร กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านา) ประกอบด้วย นายณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ นายเวธน์วิวัฒน์ เชื้อไทย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และนายภรัญยู ใจบำรุง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกิจกรรม อัพเดทนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่กับเอปสัน ณ เดอะ กู๊ดวิว วิลเลจ (เดอะวิว บาร์) ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอัพเดทนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ รวมถึงโซลูชั่นต่างๆของผลิตภัณฑ์ ดังกล่าว

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
ภาพ : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา