โลโก้เว็บไซต์ งานห้องสมุด วิทยบริการฯ จัดอบรมการใช้โปรแกรม Endnote | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานห้องสมุด วิทยบริการฯ จัดอบรมการใช้โปรแกรม Endnote

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ จำนวนผู้เข้าชม 152 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา กลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดอบรมการใช้โปรแกรม Endnote โดยครั้งนี้ ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา(สวส.มทร.ล้านนา) กล่าวให้การต้อนรับพร้อมเปิดกิจกรรมการอบรมฯ และได้รับเกียรติจาก คุณจิรวัฒน์ พรหมพร หัวหน้าแผนกฝ่ายสนับสนุนทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊คโปรโมชั่นแอนด์เซอร์วิส จำกัด เป็นวิทยาการบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Thin ๒ อาคารหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา

ภาพ/ข่าว : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา