โลโก้เว็บไซต์ ผอ.วิทยบริการฯ เยี่ยมคาราวะ รอง อมทร.ล กิจการพิเศษ เนื่องในเทศกาล ปีใหม่ ๖๓ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผอ.วิทยบริการฯ เยี่ยมคาราวะ รอง อมทร.ล กิจการพิเศษ เนื่องในเทศกาล ปีใหม่ ๖๓

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 มกราคม 2563 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 193 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วานนี้ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการ (ผอ.)สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล) พร้อมด้วยอาจารย์นพณัฐ วรรณภีร์ รองผู้อำนวยการ เยี่ยมคาราวะและมอบกระเช้าของที่ระลึกแด่รองศาสตราจารย์สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ (ที่กำกับดูแล งานวิทยบริการฯ) มทร.ล้านนา ในโอกาส ส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๒ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ ณ อาคารหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา

ภาพ : ธงชัย เปี้ยทา กลุ่มงานบริหารทั่วไป สวส.มทร.ล้านนา
ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา