โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร วิทยบริการฯ ร่วมเป็นคณะทำงานฯ “งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ “ ปี ๖๓ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บุคลากร วิทยบริการฯ ร่วมเป็นคณะทำงานฯ “งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ “ ปี ๖๓

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 มกราคม 2563 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 226 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วานนี้ (๘ มกราคม ๒๕๖๓) นายวุฒิชัย มณีกุล ช่างทางด้านสื่อสาร กลุ่มงานระบบเครือข่าย  เป็นตัวแทนบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ร่วมเป็นคณะทำงาน “งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ “ ประจำปี ๒๕๖๓
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓  ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยทาง มทร.ล้านนา ร่วมกิจกรมมออกบูธนิทรรศการ นำเสนอผลงานวิจัยของคณาจารย์ บุคลากร ต่อสาธารณชนที่เข้าร่วมงาน อาทิ งานวิจัยเกี่ยวกับประโยชน์ของมะเกี๋ยงผลไม้พื้นบ้านล้านนา การเพาะเลี้ยงกว่าง เครื่องบำบัดและฆ่าเชื้อโรคในอากาศภายในอาคารโดยใช้เทคนิคเชิงไฟฟ้าสถิตย์ เป็นต้น
   นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Show&Share อบรมให้ความรู้และสาธิตองค์ความรู้ดีๆ มีไว้ทำกิน เแก่ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง โดยสามรถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริมได้ต่อไป ยกตัวอย่างเช่น การอบรมหลักสูตรการเพ้นท์สีตุ๊กตาเซรามิก การอบรมการทำใบชาจากผักเชียงดา การอบรมการทำผ้ามัดย้อม เป็นต้น โดยมีคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ของ มทร.ล้านนา เป็นวิทยากรประกอบการบรรยายให้ความรู้ ครั้งนี้
   โดยสามารถศึกษารายละเอียดการอบรมเพิ่มเติมได้ที่ https://docs.google.com/forms หรือสอบถามที่กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา โทร.053-921444

 ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : วุฒิชัย มณีกุล ช่างทางด้านสื่อสาร กลุ่มงานระบบเครือข่าย 
ตกแต่งภาพ : กิตติพิชญ์ ก้อนแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา