โลโก้เว็บไซต์ ผอ.สำนักวิทยบริการฯ เข้าเยี่ยมคาราวะ อธิการบดี ในเทศกาลต้อนรับปีใหม่ 2563 | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผอ.สำนักวิทยบริการฯ เข้าเยี่ยมคาราวะ อธิการบดี ในเทศกาลต้อนรับปีใหม่ 2563

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 มกราคม 2563 โดย นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ จำนวนผู้เข้าชม 404 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันนี้ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. โดยประมาณ ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) พร้อมด้วยอาจารย์นพณัฐ วรรณภีร์ รองผู้อำนวยการสวส.มทร.ล้านนา และดร.ปวียา รักนิ่ม  รองผู้อำนวยการสวส.มทร.ล้านนา เข้าเยี่ยมคาราวะ รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิต ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา)   ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ ณ ห้องสำนักงานอธิการบดี 

ภาพ :  กิตติพิชญ์ ก้อนแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ข่าว : ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา