โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ ร่วมกิจกรรมตักบาตร เนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยบริการฯ ร่วมกิจกรรมตักบาตร เนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 มกราคม 2563 โดย นายชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ จำนวนผู้เข้าชม 1337 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    เช้าวันนี้ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ตัวแทนบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) ร่วมกิจกรรม ทำบุญใส่บาตรเนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ ณ ลานบัว มทร.ล้านนา พระสงฆ์ ๙ รูป จากวัดโชติกุนสุวรรณาราม (หมูบุ่น) รับบิณฑบาต  มีตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยฯ ร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว

ภาพ/ข่าว :  นายเวธน์วิวัฒน์ เชื้อไทย กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
                  ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์  กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ตกแต่งภาพ :  กิตติพิชญ์ ก้อนแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา