โลโก้เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการฯ จับมือ งานทรัพย์สินฯ หารือแนวทางออกแบบพัฒนาระบบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฯ มทร.ล้านนา  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการฯ จับมือ งานทรัพย์สินฯ หารือแนวทางออกแบบพัฒนาระบบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฯ มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 ธันวาคม 2562 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 289 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) จับมือ สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ (สทส.) สำนักงานอธิการบดี หารือแนวทางการพัฒนาระบบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และฐานข้อมูลการบริหารทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา)

   วันนี้ (๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒) ณ สำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ (สทส.) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) นำโดยอาจารย์นพณัฐ วรรณภีร์ รองผู้อำนวยการ (ที่กำกับดูแลงานด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ) พร้อม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย นายศักดิ์ชัย กันธะดา นางสาวรัชภรณ์ สร้อยกาบแก้ว และนายณัฐพล วิโชนิตย์ ร่วมหารือแนวทางการออกแบบพัฒนาระบบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และฐานข้อมูลการบริหารทรัพย์สินของ มทร.ล้านนา กับคุณขวัญเรือน มีมานัส นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน ผอ.สทส. และบุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาระบบฯ
โดยการหารือครั้งนี้ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่าง ทั้ง ๒ หน่วยงาน สำหรับการหาแนวทางการออกแบบ กระบวนการพัฒนาระบบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และฐานข้อมูลการบริหารทรัพย์สิน ของ มทร.ล้านนา ซึ่งภายหลังการหารือ สรุปความต้องการเบื้องต้นของระบบประกอบด้วย ข้อมูลด้านการเงิน คลังสินค้า ฐานข้อมูลลูกหนี้ ข้อมูลการขาย รวมไปถึงฐานข้อมูลการบริหารทรัพย์สินต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ทั้ง ๒ หน่วยงาน หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะผลักดันให้มีระบบฯ ดังกล่าว  เพื่อรองรับการให้บริการ จากบุคลากร นักศึกษา รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา