โลโก้เว็บไซต์ รอง.ผอ.ไอที นำทีม นว.คอมฯ อบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้ใช้งาน คณะบริหารฯ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รอง.ผอ.ไอที นำทีม นว.คอมฯ อบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้ใช้งาน คณะบริหารฯ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 ธันวาคม 2562 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 498 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วานนี้ (๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป  อาจารย์นพณัฐ วรรณภีร์ รองผู้อำนวยการ (ที่กำกับดูแลงานด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) พร้อมด้วย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย นายศักดิ์ชัย กันธะดา นางสาวรัชภรณ์ สร้อยกาบแก้ว และนายชาญณรงค์ บุตรแสงดี กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยายอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มทร.ล้านนา ให้กับบุคลากรผู้ใช้งานระบบฯ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ณ ห้องประชุม บธ.๒-๔๐๓
   เป้าประสงค์การอบรมฯ  สืบเนื่องจากระบบฯเดิมที่ผ่านมา ไม่สามารถทำการแก้ไข หรือตอบโจทย์การใช้งานตามความต้องการของผู้ใช้มากเท่าที่ควร ทาง สวส.มทร.ล้านนา จึงได้มีการพัฒนา ปรับปรุง เครื่องมือต่างๆสำหรับการใช้งานขึ้นมาใหม่ให้รองรับดังกล่าว รวมถึงสามารถรองรับ สนับสนุนการใช้งาน ที่สามารถประยุต์ใช้งานร่วมกัน จาก หน่วยงานใน ของ มทร.ล้านนา 6 พื้นที่ ต่อไป
 

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ สวส.มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา