โลโก้เว็บไซต์ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ร่วมกับวิทยบริการฯ มทร.ล จัดอบรมฯ Python for Data Science  | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ร่วมกับวิทยบริการฯ มทร.ล จัดอบรมฯ Python for Data Science

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 16 ธันวาคม 2562 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 685 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   ระหว่างวันที่ ๑๔ ถึง ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ศูนย์อบรมด้านปัญญาประดิษฐ์ โดยสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (Artificial Intelligence Association Of Thailand : AIAT) ร่วมกับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) (Office of Academic Resource and Information Technology ,Rajamangala University of Technology : ARIT RMUTL)  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Python for Data Science ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Lab4) อาคารหอสมุด สวส.มทร.ล้านนา ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และมีอาจารย์นงนุช เกตุ้ย เป็นวิทยการ โดยการอบรมฯ ครั้งนี้ เน้นการนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร รวมถึงงานวิจัยต่างๆ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกการใช้เครื่องมือและการเขียนภาษา Python เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม Data Science และ Machine Learning  หลังจากอบรมสามารถต่อยอดไปสู่ หลักสูตร Deep Learning, Machine Learning ต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสารการอบรม : คลิกที่นี่

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : ผู้เข้ารับการอบรมฯ ดร.ประเสริฐ ลือโขง ,อาจารย์นงนุช เกตุ้ย และอาจารย์วัชรพงศ์ ศรีแสงออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา