โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการกับการทำงาน (WiL) ช่วงเสวนาแลกเปลื่ยนเรียนรู้ | สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการกับการทำงาน (WiL) ช่วงเสวนาแลกเปลื่ยนเรียนรู้

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 มิถุนายน 2559 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 318 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา